Trang chủ / Về chúng tôi

Về chúng tôi

“Chuyện phụ nữ nông thôn” là nơi chị em chia sẻ các câu chuyện, các tình huống và giải pháp của mình trong làm giàu, trong tư pháp, trong đấu tranh bình đẳng giới và cùng bảo vệ môi trường sống quanh mình.

Bên cạnh việc chia sẻ, nâng cao nhận thức, các câu chuyện của chị em còn là nguồn bằng chứng giá trị để các chuyên gia, cơ quan hữu trách tiếp thu, phân tích và điều chỉnh chính sách theo hướng phát triển bền vững.

“Chuyện phụ nữ nông thôn” còn là nhịp cầu kết nối chị em với các cơ quan, tổ chức bình đẳng giới trong nước và quốc tế, báo chí và công luận.

Chuyện phụ nữ nông thôn có:

Fanpage Chuyện phụ nữ nông thôn

Group Facebook Chuyện phụ nữ nông thôn.

“Chuyện phụ nữ nông thôn” là dự án trong khuôn khổ chương trình Truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới của Viện nghiên cứu truyền thông phát triển (RED).